PRINCE2

A PRINCE2 jelenleg a világ egyik legnépszerűbb projektmenedzsment keretrendszere.

Népszerűségének fő oka, hogy e módszertan elfogadásával nem szükséges újra feltalálni a kereket a projektek kezelésével kapcsolatban a szervezeten belül.
A PRINCE2 általános projektmenedzsment módszer, amely bármely szervezetnél, bármely iparágon belül, bármilyen méretű és típusú projekt esetén alkalmazható.

2011 közepéig több mint 800.000 fő tette le a PRINCE2 Foundation vizsgát világszerte. Bár a legtöbb vizsgázó az Egyesült Királyságban volt, a módszer egyre népszerűbb az egész világon.

PRINCE2 projektmenedzsment módszertan

Univerzálisan alkalmazható

A PRINCE2 módszertan univerzálisan alkalmazható alapelveket, folyamatokat és technikákat nyújt, melyek szerint bármilyen projekt irányítható. Strukturált projektvezetési módszertan, így logikus és szabályozott projektirányítási mód jellemzi.


Hol használják?

Bevezetése óta széles körben használták mind a közigazgatásban, mind a magánszektorban, és ma már az Egyesült Királyság de facto projektvezetési szabványa. Bár eredetileg informatikai igényekhez fejlesztették ki, de sok nem informatikai projektben is használták. A módszertan legfrissebb verziója a PRINCE2 a projektvezetés folyamat alapú megközelítése, amely könnyen alakítható, méretezhető minden fajta projekthez. Minden folyamatot a fontos bemenetei és kimenetei határoznak meg az elérendő célok és az eléréshez szükséges tevékenységek segítségével.


Mely területeket fedi le?

A PRINCE2 módszertan a projektek szervezeti, vezetési és ellenőrzési területeit fedi le. Amellett, hogy mára a PRINCE2 módszertant a brit államigazgatásban lényegében szabványként alkalmazzák, a nem állami felhasználások esetén is az egyik legelterjedtebb projektirányítási elméletté nőtte ki magát világszerte.

Miért ajánljuk a PRINCE2 módszertant?

PRINCE2 módszertan előnyei:

 • az összes típusú projekthez, és integráltan más módszerekkel, például az ITIL-lel együtt is alkalmazható
 • támogatja a hatékony kommunikációt, hiszen általánosan elismert és közös szótárral szolgál valamennyi résztvevő számára
 • több gyakorlati tanáccsal szolgál a méretre szabott projektek implementációjánál (különösen a kisebb projekteknél)
 • puha projektvezetési szempontokat foglal magába (pl. az emberek vezetése, a változás menedzsmentje, határozatlan követelmények)
 • hangsúlyt fektet az előnyökre, ezek felügyeletére és végrehajtására
 • nem bürokratikus: nem követel dokumentumokat és találkozásokat, hanem információkat és döntéseket
 • több gyakorlati tanács, kevesebb utasítás, nagyobb rugalmasság
 • más módszertanokkal és tudásokkal is tartalmaz kapcsolatokat

Folyamat-alapú megközelítés

A PRINCE2 projektmódszertan folyamat-alapú megközelítésének 8 alapköve a következő:

 • Projektirányítás: Ez a folyamat határozza meg a Projektbizottság felelősségét a projektben. A projektmenedzser folyamatosan informálja a projektbizottságot a projekt állapotáról, de a napi szintű menedzselés a projektmenedzser feladata.
 • Tervezés: A tervezés a projekt teljes életciklusában jelen van.
 • Projektindítás: Ennek a folyamatnak a célja az, hogy biztosítsa a projekt helyes felállítását. Ez egyfajta előfolyamata a projektnek, ami nagyban befolyásolja, hogy a projekt életképes lesz-e. Ha igen, akkor van értelme erőforrásokat hozzárendelni.
 • Projektkezdet: Ahhoz, hogy a projekt elfogadott legyen, szükséges egy pontos tervet készíteni, hogy miként tölti be az elvárt célokat. Tervezés után el kell azt fogadtatni a Projektbizottsággal, mielőtt végrehajtanánk azt.
 • Kontrolling: A PRINCE2 projektek mérföldkövekre vannak tagolva, hogy a projekt minél inkább tervezhető legyen és ellenőrizhető. Ez a folyamat lefedi a projektmenedzser napi teendőit.
 • Projekt-termék létrehozása: A PRINCE2 egy termékalapú rendszer. Ebben az összefüggésben a termék lehet fizikai termék (pl. könyv kiadása), vagy lehet nem anyagjellegű (pl. valamilyen szolgáltatás létrehozása). Ez a folyamat hozza létre magát a terméket, és itt van felhasználva a legtöbb erőforrás.
 • Mérföldkövek kezelése: A PRINCE2 alapelvei szerint, minden egyes mérföldkövet el kell fogadtatni a projektbizottsággal, mielőtt tovább lehetne haladni.
 • Projektzárás: Egy másik PRINCE2 alapelv, hogy a projektet egy meghatározott rendben, megfelelő ellenőrzések mellett kell lezárni. Ez magába foglalja a projekt értékelését is. Milyen tapasztalatot nyertünk, mit tanultunk a projekt megvalósítása során, hogyan alkalmazzuk az így elsajátított ismeretet a következő projektekben.